Preaload Image

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

TS. Vân Thị Hồng Loan

Trưởng khoa

TS. Lê Đăng Lăng

Trưởng bộ môn Ngành Quản trị kinh doanh; Cố vấn học tập

TS. Nguyễn Thành Luân

Trưởng bộ môn Ngành Ngôn ngữ Anh; Cố vấn học tập

TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Giảng viên; Cố vấn học tập

TS. Đỗ Khắc Xuân Diễm

Giảng viên; Cố vấn học tập

ThS. Vũ Bích Ngọc

Giảng viên; Cố vấn học tập

Cô Lê Thị Thu Hà

Chuyên viên, Chủ nhiệm lớp

Cô Nguyễn Việt Thùy

Chuyên viên, Chủ nhiệm lớp

Cô Bùi Thúy Phượng

Chuyên viên, Chủ nhiệm lớp

Thầy Trần Đức Toàn

Chuyên viên, Chủ nhiệm lớp

Thầy Đỗ Hữu Đạt

Chuyên viên, Chủ nhiệm lớp

Cô Nguyễn Lê Quỳnh Như

Chuyên viên, Chủ nhiệm lớp

Cô Nguyễn Ngọc Xuân Thư

Chuyên viên, Chủ nhiệm lớp

     

Khoa Đào tạo Đặc biệt