Preaload Image

 

Thông tin cá nhân

Quá trình công tác 

  • Từ 11/1994 đến 11/2004: Nhân viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Từ 11/2004 đến 12/2006: Học chương trình thạc sĩ tại Đại học South Australia, Úc, học bổng, số 5441/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 20/09/2004: Quyết định của Bộ Giáo dục về việc cử đi học thạc sĩ bằng ngân sách nhà nước. 
  • Từ 3/2007 đến 1/6/2007: Nhân viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Từ 1/6/2007 đến 1/2009: Phó Trưởng phòng Hợp tác và Quản lý khoa học Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 
  • Từ 2/2009 đến 11/2013: Học chương trình tiến sĩ tại Đại học South Australia, Úc, học bổng, số 3001/QĐ-BGDĐT ngày 16/04/2009: Quyết định của Bộ Giáo dục về việc cử đi học tiến sĩ bằng ngân sách nhà nước, trong đó 2 năm đầu Bộ tài trợ, 2 năm sau Đại học South Australia tài trợ dựa trên kết quả học tập của nghiên cứu sinh. 
  • Từ 12/2013 đến 4/2015: Phó Trưởng Khoa Đào tạo đặc biệt; và từ 5/2015 đến 10/2019: Phó Trưởng Khoa, Phụ trách khoa, Khoa Đào tạo đặc biệt Trường Đại học Mở TP. HCM. 
  • Từ 11/2019 đến nay: Trưởng Khoa Đào tạo đặc biệt Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (2331/QĐ-ĐHM ngày 21/10/2019).

Trình độ đào tạo

– Được cấp bằng ĐH năm 1994 ; số văn bằng: 27144; ngành: Thư viện- Thông tin học, Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM.

– Được cấp bằng ĐH năm 1997; số văn bằng: 02327; ngành: Anh văn; Nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Mở Bán công Thành phố Hồ Chí Minh. 

– Được cấp bằng ThS ngày 20 tháng 12 năm 2006; ngành: Information Studies (Thông tin học); Nơi cấp bằng ThS: Đại học South Australia, Úc. Đã công nhận văn bằng ThS ngày 08/07/2020, số 015096/CNVB-ThS.

– Được cấp bằng TS ngày 20 tháng 6  năm 2013; ngành: Communication (Truyền thông); Nơi cấp bằng TS: Đại học South Australia, Úc. Đã công nhận văn bằng TS ngày 08/07/2020, số 015097/CNVB-TS.

Khen thưởng 

+ Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo 1377/QĐ-BGDĐT ký ngày 28/05/2020.

+ Bằng Khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 1519/QĐ-BGDĐT ngày 11/6/2020 và 204/QĐ-BGDĐT ngày 14/1/2021.

+ Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. 

+ Hướng dẫn các sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường, cấp Bộ.

Các dự án quốc tế đã tham gia

+ Dự án Increase, Eramus+CB: Đại học Klagenfurt, Áo. 

+ Dự án Erasmus+: Đại học Vincent Pol, Ba Lan

Môn giảng cho chương trình đại học và thạc sĩ (tiếng Anh và tiếng Việt)

  • Quan hệ công chúng (Public Relations)
  • Trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility)

Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

– Truyền thông—Quan hệ công chúng.

– Trách nhiệm xã hội: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và tài chính bao trùm; và vốn trí tuệ.

Biên soạn sách phục vụ đào tạo 

TTTên sáchLoại sách (CK, GT, TK, HD)Nhà xuất bản và năm xuất bảnSố tác giảChủ biênPhần biên soạn (từ trang … đến trang)
1Quan hệ công chúngTài liệu học tập

-2016 (lần 1, Lao động)

-2019 & 2021 (tái bản), Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

3X

Chủ biên, &

Biên soạn chương 1,6,7,9 và đồng biên soạn chương  3,4,8

(68,9%)

2

Asian Perspectives on the development of public relations

Chương 11

Tham khảo2014; Palgrave Macmillan (an imprint of Macmillan Publishers)1Tom Watson

Biên soạn hoàn toàn Chương 11 “Vietnam” 

(100%)

3Tài chính bao trùm: Thực trạng và chính sách kinh tế xã hội Tham khảo2021; Thanh niên10XĐồng chủ biên
4Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt NamTham khảo2022; Thanh niên7XĐồng chủ biên 

Đề tài nghiên cứu khoa học 

TTTên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT…)Chủ nhiệm, thành viênMã số và cấp quản lýThời gian thực hiệnThời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ
1Tài chính bao trùm và trách nhiệm xã hội của ngành ngân hàng tại Việt NamCN

502.01-2019.18

Nafosted

05/2019-05/2021

10/11/2021

Xếp loại: Đạt 

(01/QĐ-HĐQL-Nafosted, 05/01/2022)

2Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt NamCN

B2021-MBS-02

Cấp Bộ 

01/2021-12/2022

20/03/2023

Xếp loại: Đạt 

3Chất lượng thể chế và tài chính bao trùm ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương CN

E2021.04.1 

Cấp cơ sở

01/2021-01/2023

17/2/2023

Xếp loại: Đạt

4Gender-based Inequality in Income & Wealth in VietnamTV

502.01-2018.38

Nafosted

2018-2021Hoàn thành
5 Nghiên cứu về ý định khởi sự kinh doanh xã hội của học viên khối ngành kinh tếTV

E2021.14.1

Cấp cơ sở 

2021-2022Hoàn thành 

Bài báo khoa học đã công bố: 

TTTên bài báo/báo cáo KHSố tác giảLà tác giả chính Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBNLoại Tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi) Tập, số, trang
1PR Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tiễn 1Tác giả chính

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TPHCM

ISSN: 2734-9306

Tạp chí thuộc DMGSNN3(36) 2014
2The nature of Public Relations in Vietnam 1Tác giả chính

Ho Chi Minh City Open University Journal of Science 

ISSN: e-2734-9578

Tạp chí thuộc DMGSNN4(2) 2014
3The way Public Relations Practitioners influence media agendas in Vietnam 1Tác giả chính

Ho Chi Minh City Open University Journal of Science 

ISSN: e-2734-9578

Tạp chí thuộc DMGSNN5(1) 2015
4Public Relations in Emerging Markets: Empirical Evidence in Vietnam1Tác giả chínhEmerging Markets Finance & Trade (Routledge Taylor & Francis Group)

ISI, SSCI

Scopus Q1

IF 4.859 (2021)

Volume 57, 2021 – Issue 1

(in)

5Financial inclusion and macroeconomic stability in emerging and frontier markets4 

Annals of Financial Economics

(World Scientific)

ISI, ESCI,

 Scopus Q3

Vol.14, No. 2 (June 2019)
6Financial inclusion and Economic Growth: An International Evidence4Tác giả chínhEmerging Markets Finance & Trade (Routledge Taylor & Francis Group)

ISI, SSCI,

Scopus Q1 

IF4.859 (2021)

Volume 57, 2021 – Issue 1

(in)

7The determinants of gender income inequality in Vietnam: A longtitudinal analysis5 Emerging Markets Finance & Trade (Routledge Taylor & Francis Group)

ISI, SSCI,

Scopus Q1

IF4.859 (2021)

Volume 57, 2021 – Issue 1

(in)

8Corporate Social Responsibility and SMEs in Vietnam: A Study in the Textile and Garment Industry2 

Journal of Risk and Financial Management

DOI: 10.3390/jrfm12040174

Web of Science12(4)
9Financial inclusion and stability in the Asian region using bank-level data3 Borsa Istanbul Review 

ISI, SSCI

Scopus Q1

IF 4.288 (2021)

Volume 21, Issue 1, March 2021, Pages 36-43

(in)

10Corporate Social Responsibility: A study on consumer awareness in Vietnam3Tác giả chínhReview of Pacific Basin Financial Markets and Policies 

ISI, ESCI

Scopus Q2 (2020)

Vol.23, No.3 (2020)
11Financial inclusion, corporate social responsibility and customer loyalty in the banking sector in Vietnam4 Journal of International Studies 

ISI, ESCI,

Scopus Q2

 (2022)

13(4),9-23
12The nexus between corporate governance and intellectual capital in Vietnam 3 

Journal of Asia Business Studies 

(Emerald Publishing Ltd)

ISI, ESCI,

Scopus Q1

 (2022)

Vol. 14 No. 5, pp. 637-650.
13Vốn trí tuệ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dược phẩm tại Việt Nam 4Tác giả chínhTạp chí Kinh tế và phát triển (Trường Đại học Kinh tế quốc dân)Tạp chí thuộc DMGSNNSố 290 (8/2021)
14Social entrepreneurial intention: A systematic literature review and outlook3 

Ho Chi Minh City Open University Journal of Science

ISSN: e-2734-9578

Tạp chí thuộc DMGSNN11(1), 30-46
15Do corporate social responsibility and bank performance matter for financial inclusion in Vietnam?4 

Journal of Asia Business Studies 

(Emerald Publishing Ltd)

ISI, ESCI,

Scopus Q1

 (2022)

Vol. 16 No. 4, pp. 639-651
16The interrelationship between intellectual capital, corporate governance and corporate social responsibility4 Social Responsibility Journal 

ISI, ESCI

Scopus Q1

 (2022)

 
17Does corporate governance moderate the relationship between intellectual capital and firm’s performance?4Tác giả chínhKnowledge Process Management (John Wiley & Sons)

Scopus Q2

(2022)

 
18Tác động của trách nhiệm xã hội nội bộ (iCSR) đến cam kết của nhân viên: nghiên cứu tại các chuỗi bán lẻ khu vực phía Nam.3Tác giả chính

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TPHCM

ISSN: 2734-9314

Tạp chí thuộc DMGSNN17(1), 43-58
19The asymmetric effects of institutional quality on financial inclusion in the Asia-pacific region.4Tác giả chính

Heliyon

ISSN: 2405-8440

ISI, SCIE

Scopus Q1

IF 3.776

8 (12) e12016
20The relationship between mindfulness and social entrepreneurial intention with perceived behavioral control as mediator 3 Asian Academy of Management Journal 

ISI, ESCI,

Scopus Q3 (2022)

August 2022
21Vốn trí tuệ, quản trị công ty và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tại Việt Nam4Tác giả chính

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở TPHCM 

ISSN: 2734-9314

Tạp chí thuộc DMGSNN18(1) 2023

Một số đề tài của học viên cao học thuộc hướng nghiên cứu

(1) Đinh Thị Huyền Lương, với đề tài: Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội (CSR) đến lòng trung thành của khách hàng: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng tại TP. HCM. 

(2) Lê Thông, với đề tài: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, hình ảnh và lòng trung thành khách hàng: Nghiên cứu tại các công ty viễn thông.

(3) Ngô Liêm Phước Trọng, với đề tài: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội nội bộ, sự hài lòng trong công việc và sự gắn kết tổ chức của nhân viên các ngân hàng tại Việt Nam.

(4) Nguyễn Thị Ngọc Mai, với đề tài: Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội nội bộ, danh tiếng và việc giữ chân nhân viên tại các ngân hàng ở TP. HCM.

(5) Hoàng Thị Thu Hiền, với đề tài: Tác động của vốn trí tuệ và quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng tại Việt Nam.

Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo

TTChương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCNVai trò ƯV (Chủ trì/ Tham gia)Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)Ghi chú
1Chương trình đào tạo liên kết quốc tế hai giai đoạn giữa Trường Đại học Mở TPHCM và Đại học Flinders, ÚcChủ trìKế hoạch gia hạn đề án (1270/KH-ĐHM ngày 19/07/22)Ký hợp đồng đào tạo năm 2017 cho ngành Bachelor of Business and Bachelor of Commerce; ký bổ sung ngành Bachelor of Languages vào năm 2020; bắt đầu triển khai đào tạo từ 2018; và gia hạn hợp đồng  năm 2022 
2Chương trình đào tạo liên kết quốc tế hai giai đoạn giữa Trường Đại học Mở TPHCM và Đại học Bond, ÚcChủ trì

-Kế hoạch 2355/KH-ĐHM ngày 08/12/20

-1024/QĐ-ĐHM (13/5/21): Bổ nhiệm giám đốc Chương trình Bond

Áp dụng từ năm 2021
3Biên soạn môn học trực tuyến môn Quan hệ công chúngChủ biên141/HĐ-ĐHM (12/2/2015): hợp đồng biên soạn MHTTÁp dụng từ năm 2017
4

Soạn thảo đề án chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Kinh tế:

-xây dựng, thiết kế mới.

Phó ban

-2393/QĐ-ĐHM (22/11/18): soạn thảo

-2587/QĐ-ĐHM (21/12/2021): cập nhật

Áp dụng từ năm 2022
5

Xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị nhân lực (QTNL)

-xây dựng, thiết kế mới.

Phó chủ tịch294/QĐ-ĐHM ngày 13/2/2023Áp dụng từ năm 2024
6

Xây dựng đề án đào tạo chất lượng cao ngành Kinh doanh quốc tế (KDQT)

-xây dựng, thiết kế mới.

Phó chủ tịch292/QĐ-ĐHM ngày 13/2/2023Áp dụng từ năm 2024